Over ons

Onze doelstelling

De Stichting Iedereen telt stelt zich ten doel het ontwikkeling en organiseren van diverse activiteiten ter voorkoming van eenzaamheid en sociaal isolement van kwetsbare groepen. Door de activiteiten kunnen deze kwetsbare groepen  deel blijven uitmaken van de samenleving en daarmee verrijken we het leven van deze groep mensen en stellen we hen in staat te participeren in de maatschappij.